Alppisalvos Oy vaihtaa toimipaikkaa
 
Hyrynsalmen Hakokylässä nyt toimiva hirsiveistämö Alppisalvos Oy vaihtaa toimipaikkaa vuoden
2019 aikana. Sen yrittäjät ovat löytäneet Ruotsin Norbottenista yhteistyökumppanin, jonka
mukaantulo mahdollistaa yritykselle laadukkaan raaka-aineen luotettavan saannin ja toiminnan
jatkuvuuden pitkällä aikavälillä.
 
Alppisalvos Oy tarjoaa jatkossakin asiakkailleen korkealaatuisia hirsi- ja massiivipuurakennuksia
Suomessa ja laajentaa samalla markkina-aluettaan myös Pohjois-Ruotsiin ja - Norjaan. Uuden
toimialueen ensiluokkainen raaka-aine ja toimintojen uudelleen järjestely parantavat yrityksen
mahdollisuuksia vastata massiivipuurakentamisen kasvavaan kysyntään. Yrityksen
kiinnitystarvikkeiden ja lampaanvillaeristeiden toimituksiin ei toistaiseksi ole tulossa muutoksia.
 
Hyrynsalmella olemme joutuneet kokemaan järeän puun saannin vaikeutumisen viime vuosien
aikana, eikä yleistynyt metsien kiertoajan lyhentäminen paranna asiaa tulevaisuudessakaan.
 
Alppisalvos Oy on valmistanut käsin veistettyjä hirsirakennuksia Hyrynsalmella vuodesta 2004
alkaen. Puurakentamiseen liittyvien tuotteiden myynti on täydentänyt yrityksen toimintaa.
Vuosittainen liikevaihto on vaihdellut 185 000 – 340 000 euron välillä. Yrittäjien lisäksi yritys on
työllistänyt ympärivuotisesti 2-4 työntekijää.
 
 
17.04.2019
Alppisalvos Oy
Meiri Rohner ja Päivi Sainio Rohner
Jaa
Alppisalvos Oy, Hakokyläntie 194, 89400 Hyrynsalmi
+358 (0)40 5772 870 • info[at]alppisalvos.fi